Đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh Lạng Sơn

image

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh năm 2015 trên địa bàn tỉnh. Đọc thêm...